2017.gada 6.septembrī Erasmus+ programmā apstiprinātā projekta “I CAN DO IT” ietvaros biedrība organizēja kārtējās apmācības “Pamanīt, sadzirdēt, sajust, rīkoties!” treneriem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, kas strādā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Apmācības notika Ķekavas novada Sociālā dienesta telpās. Apmācības vadīja: Inga Muška - sertificēts koučs, kas par apmācību tēmu padziļinātas zināšanas ieguva nedēļu ilgās Erasmus+ apmācībās Bulgārijā. Apmācībās piedalījās vairāk kā 30 dalībnieki. Programma balstījās uz metodoloģiju, kas jāņem vērā darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām: izaicinājumi, tiesiskie aspekti, tiesības un atbildība, vajadzību analīze- personiskie aspekti, risinājumi un teorija, kā arī atbalsta vide un iespējas, robežas, apziņas loma un aspekti. Otrajā daļā tika apskatīta četru līmeņu novērtēšana (atbildes reakcija, gūtās zināšanas, uzvedības maiņa, rezultāti), notika lomu spēles, simulācijas, grupu darbs un grupu prezentācijas.

 IMG 4545 m  IMG 4546 m