2014.gada 25.augustā Siguldas pagasta kultūras namā Siguldā biedrība „Solis tuvāk” sadarbībā ar biedrību „Cerību spārni” organizēja semināru ““Eiropa pilsoņiem” programmas finansējuma apguves iespējas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu realizēšanai”. Biedrība “Solis tuvāk” ir Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Resursu centra Latvija dibinātājs un seminārus organizē programmas „Eiropa pilsoņiem” apgūtā finansējuma ietvaros. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki no dažādām Latvijas nevalstiskajām organizācijām un Siguldas pašvaldības iestādēm.

            LR Kultūras ministrijas ES Kultūras kontaktpunkta pārstāvis Andrejs Lukins informēja par programmas “Eiropa pilsoņiem” finanšu iespējām no 2014.-2020.gadā, kā arī izskatīja projekta pieteikuma veidlapu, akcentējot galvenos rādītājus un pieļautās kļūdas. Par aktuālo un realizēto projektu 'labās prakses' piemēriem stāstīja biedrības „Pozitīvā doma” valdes locekle Ieva Upesleja.

            Semināra praktiskajā daļā norisinājās darbs grupās, formulējot jaunu projektu idejas vai izstrādājot tālāk organizatoru piedāvātās idejas, aizpildot pieteikumu veidlapas un demonstrējot jauno projektu prezentācijas. Par dalību seminārā dalībnieki saņēma apliecības.

            Biedrība “Solis tuvāk” pateicas lektoriem, moderatoriem un visiem semināra dalībniekiem par atsaucību! Joprojām aicinām kļūt par mūsu partneri, aizpildot reģistrācijas veidlapu www.ecrc-lv.com.

12. maijā biedrība „Solis tuvāk” piedalījās seminārā, ko organizēja Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts, un prezentēja projektus "European civil resource center-Latvia” and “European network of civil resource centres”. Vairāk nekā 30 dalībnieki saņēma bukletus par organizāciju un tika informēti par ozrganizācijas piedāvātajām iespējām šajā gadā.

Biedrība “Solis tuvāk” izsaka pateicību iekvienam, kurš izrādīja interesi un jautājapar iespēju reģistrēties nacionālajā tīklā aizpildot reģistrācijas formu „National partners” mājaslapā -  www.ecrc-lv.com.

Iniciatīvas "Eiropas pilsoniskās sabiedrības resursu centrs" mērķi ir veicināt sabiedriskās organizācijas un publiskās institūcijas aktīvi piedalīties Eiropas politiku veidošanas procesā un lēmumu pieņemšanā, pārvarot informācijas trūkumu, nodrošinot ar papildus informāciju par resursiem un iespējām, ko piedāvā programma "Eiropa pilsoņiem" un izveidot ilgtermiņa stabilas partnerības nacionālajā un Eiropas līmenī.

Pilsoniskās sabiedrības resursu centru tīklu veido neatkarīgi (Eiropas un nacionālās) virtuāli un reāli centri pilsoņiem un NVO, kas nodrošina ar informāciju un eksperta palīdzību Eiropas jautājumos un atbalsta partnerību veidošanu kopīgai projektu realizēšanai kopīgās interesēs.

Centri ir izveidoti septiņās Eiropas valstīs un darbojas kā neformāli sabiedrības pārstāvji, ko vada the Solis Tuvak - Latvija, International Development Alliance - Bulgārija, European Federation of Mentoring for Girls and Women - Austrija, Association of Local Democracy Agencies - Itālija, Hellenic Regional Development Center - Grieķija, Butterfly Dreamer Association - Rumānija, Association for rural development - Slovēnija.

Projektam ir arī izstrādāta mājaslapa http://ecrc-lv.com/index.php

2013.gada 19.jūlijā Ķekavas kultūras namā norisinājās seminārs ““Eiropa pilsoņiem” programmas finansējuma apguves iespējas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu realizēšanai”, ko organizēja biedrība “Solis tuvāk” kā Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Resursu centra Latvija dibinātājs. Seminārā piedalījās 35 dalībnieki no dažādām Latvijas nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām. 
Seminārā uzstājās LR Kultūras ministrijas ES Kultūras kontaktpunkta pārstāvis Andrejs Lukins, kurš informēja par programmas “Eiropa pilsoņiem” finanšu iespējām šogad un sākot no 2014.gada, kā arī izskatīja projekta pieteikuma veidlapu, akcentējot galvenos rādītājus un pieļautās kļūdas. Par aktuālo un realizēto projektu 'labās prakses' piemēriem stāstīja biedrības “Pozitīvā doma” pārstāve Ieva Upesleja.
Semināra praktiskajā daļā norisinājās darbs grupās, kur tika formulētas jaunu projektu idejas, aizpildītas pieteikumu veidlapas un demonstrētas jauno projektu prezentācijas.
Biedrība “Solis tuvāk” pateicas visiem semināra dalībniekiem un novēl veiksmi nacionālā līmeņa sadarbībā un turpmāko starptautisko projektu realizācijā mūsu sabiedrības interesēs! Joprojām aicinām kļūt par mūsu partneri, aizpildot reģistrācijas veidlapu www.ecrc-lv.com.