Iniciatīvas "Eiropas pilsoniskās sabiedrības resursu centrs" mērķi ir veicināt sabiedriskās organizācijas un publiskās institūcijas aktīvi piedalīties Eiropas politiku veidošanas procesā un lēmumu pieņemšanā, pārvarot informācijas trūkumu, nodrošinot ar papildus informāciju par resursiem un iespējām, ko piedāvā programma "Eiropa pilsoņiem" un izveidot ilgtermiņa stabilas partnerības nacionālajā un Eiropas līmenī.

Pilsoniskās sabiedrības resursu centru tīklu veido neatkarīgi (Eiropas un nacionālās) virtuāli un reāli centri pilsoņiem un NVO, kas nodrošina ar informāciju un eksperta palīdzību Eiropas jautājumos un atbalsta partnerību veidošanu kopīgai projektu realizēšanai kopīgās interesēs.

Centri ir izveidoti septiņās Eiropas valstīs un darbojas kā neformāli sabiedrības pārstāvji, ko vada the Solis Tuvak - Latvija, International Development Alliance - Bulgārija, European Federation of Mentoring for Girls and Women - Austrija, Association of Local Democracy Agencies - Itālija, Hellenic Regional Development Center - Grieķija, Butterfly Dreamer Association - Rumānija, Association for rural development - Slovēnija.

Projektam ir arī izstrādāta mājaslapa http://ecrc-lv.com/index.php