2013.gada 19.jūlijā Ķekavas kultūras namā norisinājās seminārs ““Eiropa pilsoņiem” programmas finansējuma apguves iespējas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu realizēšanai”, ko organizēja biedrība “Solis tuvāk” kā Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Resursu centra Latvija dibinātājs. Seminārā piedalījās 35 dalībnieki no dažādām Latvijas nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām. 
Seminārā uzstājās LR Kultūras ministrijas ES Kultūras kontaktpunkta pārstāvis Andrejs Lukins, kurš informēja par programmas “Eiropa pilsoņiem” finanšu iespējām šogad un sākot no 2014.gada, kā arī izskatīja projekta pieteikuma veidlapu, akcentējot galvenos rādītājus un pieļautās kļūdas. Par aktuālo un realizēto projektu 'labās prakses' piemēriem stāstīja biedrības “Pozitīvā doma” pārstāve Ieva Upesleja.
Semināra praktiskajā daļā norisinājās darbs grupās, kur tika formulētas jaunu projektu idejas, aizpildītas pieteikumu veidlapas un demonstrētas jauno projektu prezentācijas.
Biedrība “Solis tuvāk” pateicas visiem semināra dalībniekiem un novēl veiksmi nacionālā līmeņa sadarbībā un turpmāko starptautisko projektu realizācijā mūsu sabiedrības interesēs! Joprojām aicinām kļūt par mūsu partneri, aizpildot reģistrācijas veidlapu www.ecrc-lv.com.