2014.gada 25.augustā Siguldas pagasta kultūras namā Siguldā biedrība „Solis tuvāk” sadarbībā ar biedrību „Cerību spārni” organizēja semināru ““Eiropa pilsoņiem” programmas finansējuma apguves iespējas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu realizēšanai”. Biedrība “Solis tuvāk” ir Eiropas Pilsoniskās Sabiedrības Resursu centra Latvija dibinātājs un seminārus organizē programmas „Eiropa pilsoņiem” apgūtā finansējuma ietvaros. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki no dažādām Latvijas nevalstiskajām organizācijām un Siguldas pašvaldības iestādēm.

            LR Kultūras ministrijas ES Kultūras kontaktpunkta pārstāvis Andrejs Lukins informēja par programmas “Eiropa pilsoņiem” finanšu iespējām no 2014.-2020.gadā, kā arī izskatīja projekta pieteikuma veidlapu, akcentējot galvenos rādītājus un pieļautās kļūdas. Par aktuālo un realizēto projektu 'labās prakses' piemēriem stāstīja biedrības „Pozitīvā doma” valdes locekle Ieva Upesleja.

            Semināra praktiskajā daļā norisinājās darbs grupās, formulējot jaunu projektu idejas vai izstrādājot tālāk organizatoru piedāvātās idejas, aizpildot pieteikumu veidlapas un demonstrējot jauno projektu prezentācijas. Par dalību seminārā dalībnieki saņēma apliecības.

            Biedrība “Solis tuvāk” pateicas lektoriem, moderatoriem un visiem semināra dalībniekiem par atsaucību! Joprojām aicinām kļūt par mūsu partneri, aizpildot reģistrācijas veidlapu www.ecrc-lv.com.