12. maijā biedrība „Solis tuvāk” piedalījās seminārā, ko organizēja Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts, un prezentēja projektus "European civil resource center-Latvia” and “European network of civil resource centres”. Vairāk nekā 30 dalībnieki saņēma bukletus par organizāciju un tika informēti par ozrganizācijas piedāvātajām iespējām šajā gadā.

Biedrība “Solis tuvāk” izsaka pateicību iekvienam, kurš izrādīja interesi un jautājapar iespēju reģistrēties nacionālajā tīklā aizpildot reģistrācijas formu „National partners” mājaslapā -  www.ecrc-lv.com.