Biedrība „Solis Tuvāk”

Reģ.Nr. 40008149961

Juridiskā adrese: Valdlauči 7-6, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1004

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 23.12.2010. (lēmuma numurs 8.14-4/68945).

 

Banka: AS SEB Banka, UNLALV2X

IBAN:  LV61UNLA0050014919032

 

Tālrunis: 26498978; 29101374

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.