Par mums

Biedrība “Solis Tuvāk” ir dibināta 2009.gada 29.novembrī. 2010.gadā biedrība ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Biedrību nodibināja 11 privātpersonas ar kopīgu mērķi realizēt izglītības, kultūras projektus, attīstīt pilsonisko sabiedrību Ķekavā un nodarboties ar labdarību. Dibinātāju vidū ir cilvēki ar biznesa, finanšu un juridiskajām zināšanām, ko izmanto biedrības mērķu sasniegšanai bez atlīdzības.

Kā sociāli aktīva, organizācija ir piedalījusies visās pašvaldībā notiekošajās aktivitātēs: nākotnes spēlē, spēlē “Iepazīsti savējos”. 2010.gadā tika organizēti vairāki labdarības un sociālie projekti: Veselības diena, Radošās dienas bērniem un līdzekļu vākšana labdarībai. Radošajās dienās tika testēta profesionālās orientācijas ideja: notika ekskursijas uz novada uzņēmumiem, kā arī radošās darbnīcas un sporta aktivitātes. Katru gadu notiek gan Veselības dienas, gan Radošās dienas bērniem un jauniešiem. Četru gadu laikā tajās ir piedalījušies 400 bērni.

Biedrība cieši sadarbojas ar Ķekavas novada pašvaldību un ir noslēgusi sadarbības līgumu. Biedrība gatavo un iesniedz projektu pieteikumus, lai saņemtu finansējumu savu mērķu sasniegšanai un ideju realizēšanai. 2010.gadā VIAA ir piešķīrusi līdzekļus mobilitātes projekta realizācijai „Pieredzes apmaiņa karjeras centra izveidei Ķekavā”. 2013.gadā kopā ar vadošo partneri „Ida networks” no Bulgārijas un vēl 5 nevalstiskajām organizācijām no Slovēnijas, Itālijas, Austrijas, Rumānijas un Grieķijas ir saņemts finansējums programmā „Eiropa pilsoņiem” Eiropas pilsoniskās sabiedrības resursu centru izveidei. Finansējums šim projektam piešķirts arī 2014.gadā.

Mūsu logo

logo.png

Valdlauči 7-6,
Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads,
LV-1004

Seko mums

Copyright © Solis Tuvāk2021. All Rights Reserved.

Search