Biedrībai "Solis tuvāk" ir piešķirts finansējums projektam, kas norisināsies 24.08.-30.08. Cēsīs, viesu namā "Pie Pētera".

Erasmus logo

 

Realizējot LEADER projektu „Ūdensprieki ikvienam būs” un saņemot Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu, biedrība „Solis tuvāk” ir iegādājusies piekabi smailīšu pārvadāšanai. Projekta mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Ķekavas novadā. Ikviens novada iedzīvotājs var par velti izmantot biedrības iegādāto inventāru, kas glabājas Ķekavas pagasta Lapeniekos.

Biedrības „Solis tuvāk” valde aicina iedzīvotājus apgūt smaiļošanu, piedalīties gan novadā organizētajās ūdens tūrisma aktivitātēs, gan nodarboties ar ūdenstūrismu patstāvīgi, izmantojot biedrības rīcībā esošo inventāru.

Telefons uzziņām: 26498978, vairāk informācijas www.solistuvak.lv.

Piekabe

Uz tikšanos!

Linda Znotiņa

Nometņu vadītāja, biedrības „Solis tuvāk” valdes priekšsēdētāja