Rāmavas Depkina muižā Ķekavas novadā 24.septembrī ieradās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Rumānijas, Čehijas un Kipras, lai 6 dienu laikā apgūtu prasmi veidot biznesa plānu un risināt citus ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saistītus jautājumus, kā arī gūtu starptautisku pieredzi.
Starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta “EntrepreDREAMship- sapņu darbs kļūst par realitāti” uzdevumi ir: izpētīt jaunatnes uzņēmējdarbības pamatprincipus, nodrošinot dalībniekus ar pozitīvu rezultātu sasniegšanai nepieciešamajiem līdzekļiem; attīstīt dalībniekos zināšanas par uzņēmējdarbību, ņemot vērā viņu ilgtspējīgas sociālās iniciatīvas radīšanas spēju uzlabošanu; apgūt nepieciešamo, kas attiecas uz laika un veicamo uzdevumu plānošanu, kā arī konfliktu atrisināšanu, lai izveidotu savu biznesa plānu; attīstīt radošumu, inovāciju un dalībnieku spēju strādāt komandā, viņu pašiniciatīvu, kā arī sapratni par labas prakses modeli uzņēmējdarbības veicināšanai; izpētīt ERASMUS+ programmu un tās darbības, kas palīdz attīstīt uzņēmējdarbības prasmes.
Pirmajā dienā (25.09.) notika iepazīšanās, spēlējot vārdu spēli, veica “Neiespējamo misiju”, un spēlēja “Krēslu spēli”, lai saliedētos komandu darbam, tika sadalīti “slepenie draugi”, dalībnieki dalījās ar savām domām par projektu, savām bažām un savu devumu projektā. Otrajā dienā (26.09.)dalībnieki apzinājās savas dzīves mērķus un tuvākos plānus un prezentēja šo informāciju cits citam, tika diskutēts par veiksmīgam biznesmenim nepieciešamām prasmēm, grupās strādāja pie Erasmus+ programmas kā uzņēmējdarbības iespēju rīka un veidoja “Dzīves piramīdu”. Trešajā dienā (27.09.) tika prezentēti pamata principi biznesa plāna veidošanai, dalībnieki izveidoja grupas un katra grupa uzsāka ideju ģenerēšanu. Pēc kafijas pauzes tika izspēlēta spēle “Princese un pils”. Dalībnieki noskatījās veiksmīgu biznesmeņu stāstus TED. Grupas turpināja darbu un izvēlējās savu ideju, kuras prezentēšanai katra grupa sacerēja dziesmu, ko demonstrēja pārējām grupām. Turpināja biznesa plānu izstrādi, veicot tirgus analīzi, resursu apzināšanu, budžeta izveidi. Ceturtajā dienā (28.09.) dalībnieki uzzināja budžeta veidošanas pamatprincipus un turpināja darbu pie biznesa plāniem. Biznesa plāni tika prezentēti ekspertu panelim (pašvaldības, mazā biznesa un projekta dalībnieku pārstāvjiem), kas izvēlējās 3 labākos plānus. Pēc vakariņām dalībnieki paši izveidoja un attēloja kāzu ceremoniju un svinības, vēl vairāk sadraudzējoties kopīgā projekta realizācijā. Piektajā dienā (29.09.) dalībnieki iepazinās ar vairākiem veiksmīgiem uzņēmējiem no Ķekavas, noklausījās “Konfelādes” ražotāju Gintas un Māra Loginu veiksmes stāstu un piedalījās darbnīcā, paši izgatavot konfelādi. Par savu pieredzi namu apsaimniekošanas uzņēmuma izveidē pastāstīja Roberts Jurķis. Pēc pusdienām dalībnieki iepazina Rīgas ievērojamākos objektus grupās izpildot Piedzīvojumu spēles uzdevumus. 30.septembrī dalībnieki ar dažādām metodēm novērtēja projekta gaitu, savstarpējo sadarbību un sniedza atgriezenisko saiti ikvienam projekta dalībniekam, tika pasniegti Youthpass sertifikāti un izstrādāti projekta rezultātu izplatīšanas plāni.
Ir notikuši 3 nacionālie vakari, kuros iepazītas Turcijas, Čehijas, Latvijas un Lietuvas, kā arī Kipras un Rumānijas kultūras.

Andra Vanaga, projekta koordinatore
Pinar Senocak, EBD veicēja no Turcijas

 

EA607C9B mD3326820 m

962FE1E m

 

eu flag co funded pos rgb left   StepCloser logo 2016 small