2017.gada 18.oktobrī Siguldā un 24.oktobrī Rīgā Erasmus+ programmā apstiprinātā projekta “I CAN DO IT” ietvaros biedrība organizēja apaļā galda diskusijas par jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācijas darbā jautājumiem. Apaļā galda diskusija 18.oktobrī notika sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni”, bet 24.oktobrī sadarbībā ar Sieviešu invalīdu asociāciju “Aspazija”. Apaļā galda diskusijā kopā piedalījās 45 dalībnieki. Galvenie ieteikumi: nodrošināt darba trenerus; radīt motivējošāki nosacījumus uzņēmējiem; nodrošināt ilgstošu valsts atbalstu subsidētām darba vietām; uzlabot informācijas pieejamību par visiem projektiem, kas orientēti cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātības tēmai atsevišķā portālā vai saitē; piešķirt lielāku vērību un finansiālu atbalstu NVO šādu projektu īstenošanai; ārvalstīs iegūto pieredzi, kas saistīta ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, realizēt arī Latvijā.
Īpašs paldies par sadarbību biedrības “Cerību spārni” vadītājai Evai Viļķinai un Sieviešu invalīdu asociācijas “Aspazija” vadītājai Ievai Lainei un pārstāvei Ilzei Lainei.

 I can do it I can do it 1