Biedrība “Solis tuvāk” sadarbībā ar partneri “International development alliance” no Bulgārijas, programmas Erasmus+ projekta “Cooperactive II” ietvaros, laika periodā no 2017.gada 13.-15.janvārim Latvijas Jaunatnes padomes telpās, Rīgā, realizēja jauniešu (esošo vai topošo līderu) un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu apmācības “NeFormālās Izglītības Puzzle (NFI Puzzle)”. Apmācības vadīja Latvijas Jaunatnes padomes izpilddirektore Inese Šubēvica.

Apmācībās piedalījās vairāk kā 30 jaunieši, jaunatnes darbinieki un pedagogi no visas Latvijas. Izmantojot dažādas radošas aktivitātes, darbu nelielās grupās, grupu prezentācijas un citas neformālās izglītības metodes, dalībnieki iepazinakas ir NFI, kādi ir NFI pamatprincipi, kas ir NFI procesā iesaistītās puses un kāda ir to loma. Dalībnieki tuvāk uzzināja par NFI atzīšanas procesu Latvijā, par NFI metodēm un NFI pasākumiem, un drošu mācīšanās vidi NFI, par NFI rezultātu un pieredzes dokumentēšanu. Dalībnieki dalījās ar jau zināmajām “ledus laušanas”, komandas veidošanas un “iesildīšanas” aktivitātēm, ieguva praktisku piemēru par debrīfinga izmantošanu.

Dalībnieki vienprātīgi atzina, ka apmācības bija ļoti noderīgas. Par dalību apmācībās dalībniekii saņēma sertifikātus un jaunieši, aizpildot sadaļu par kompetenču attīstību, arī Youthpass sertifikātu.

Biedrība “Solis tuvāk” pateicas par sadarbībuLatvijas Jaunatnes padomes izpilddirektorei Inesei Šubēvicai!

 

 

 

 

 

Andra Vanaga

Biedrība „Solis tuvāk” valdes locekle, projekta koordinatore